KAT Avelcenter
Fagerberg's kaniner 

Click here to edit subtitle

Tysk Jättescheck

Vår nya avelshane Gynter (95p) importerad från Tyskland.

Svart/vit utställd & stamboksförd